Truyền thông Chúa Cứu Thế VN gửi các cấp chính quyền


VRNs (26.10.2010) – Sài Gòn -

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Truyền Thông Chúa Cứu Thế

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 2010


THƯ KIẾN NGHỊ

 

Kính gởi: – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

- Thanh tra Chính phủ

- Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đà Nẵng

 

Kính thưa quý vị,

Theo bản Cáo Trạng số 31/CT-VKS do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được ký bởi ông Viện trưởng Nguyễn Văn Bung, ngày 27/08/2010, sáu giáo dân, nạn nhân: Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thị Thế Phan Thị Nhẫn thuộc Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng sẽ bị truy tố vi phạm hai tội: Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.


Chúng tôi nhận thấy, bản cáo trạng không phản ánh trung thực sự việc đã xảy ra tại Cồn Dầu, có dấu hiệu người dân bị kết án, còn những người gây ra nguyên nhân hay trực tiếp đàn áp dân không hề bị pháp luật nêu danh, câu lưu hay kết án.


Chúng tôi đồng tình với những lời kêu khẩn thiết của gia đình các nạn nhân đang bị giam giữ trái pháp luật. Chúng tôi cũng đồng lòng với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong những đề nghị cụ thể của ngài với các cấp chính quyền Đà Nẵng qua văn thư số 01/VT-UBCL-HB ký ngày 22/10/2010, và chúng tôi yêu cầu trong khi tiến hành làm sáng tỏ mọi nghi vấn phải thả ngay sáu nạn nhân được nêu tên ở trên, cho họ về với gia đình.


Chúng tôi ở đây là toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam, và cũng là gần 500 người trực tiếp ký tên ủng hộ các giáo dân Cồn Dầu này.


Chúng tôi tin một đất nước muốn phát triển phải có những người lãnh đạo dám lắng nghe dân và dám hồi tâm theo ý dân.


Trân trọng kính chào.

TRUYỀN THÔNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

38 Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM

Email: [email protected]

Website: www.chuacuuthe.com

 


Danh sách những người ký tên ủng hộ các nạn nhân Cồn Dầu:


430- Maria Anna Nguyễn An Ly – Sales Representative – Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, [email protected]

429- Gioakim Cao Chu Đảo, Hưu trí, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

428- Phaolô Đặng Trường Giang, Sinh viên, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

427- Phêrô Đặng Trường Xuân, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

426- Maria Cao Thị Thơ, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

425- Maria Cao Thị Thu, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

424- Phêrô Võ Ngọc An, CNV, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn

423- Giuse Võ Cao Phú, Học sinh, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn

422- Giuse Đặng Minh Hùng, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

421- Teresa Bùi Thị Huyền Trang, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

420- Maria Cao Thị Thuỷ, Buôn bán, Gx Bình Xuyên, Hạt Bình An, Sài Gòn

419- Maria Cao Thị Nhiệm, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

418- Gioakim Cao Hà Chánh, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

417- Maria Nguyễn Thị Kim Tuyết, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

416- Gioakim Cao Hà Điệp, CNV, Gx, Tân Thái Sơn, Sài Gòn

415- Maria Cao Thị Bảo Liên, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

414- Giuse Đặng Nguyên Vũ, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

413- Teresa Đặng Thị Ngọc Dung, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

412- Gioakim Cao Hà Trực, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

411- Teresa Bùi Thị Kim Cúc, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

410- Vũ Bảo Ân, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

409- Vũ Hà Thu Hồng, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

408- Đinh Ngọc Minh, Tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

407- Hà Thị Mến, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

406- Đinh Thị Cậy, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

405- Đinh Đức Tuấn, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

404- Đinh Đức Dũng, Học sinh, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

403- Tạ Thị Chi, Làm vườn, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

402- Nguyễn Thị Quý, Tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

401- Khuất Thị Oanh, Già yếu, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

400- Cao Thị Miến, Làm vườn, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

399- Hà Thị Hoa, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

398- Hà Thị Diễn, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

397- Hà Thị Vọng, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

396- Hà Thị Yêu, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

395- Hà Thị Phượng, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

394- Hà Đăng Hoà, nghề tự do, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

393- Hà Đăng Hùng, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

392- Hà Đăng Đạo, Công nhân, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

391- Trần Thị Minh Thảo, Buôn bán, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

390- Đinh Thị Lan, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

389- Giuse Hoàng Xuân Trường, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

388- Teresa Trần Thị Thảo, Nội trợ, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

387- Phêrô Trần Văn Hùng, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

386- Giuse Vũ Duy Hải, CNV, Gx Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà, Sài Gòn

385- Teresa Vu Anh Thu, Học Sinh, Im Rosenfeld, Pineberg, Germany, [email protected]

384- Teresa Vu Anh Thy, Học Sinh, Im Rosenfeld, Pineberg, Germany, [email protected]

383- Madalena Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), Nội trợ, 24 Đặng Tất – Nha Trang, [email protected]

382- Nguyễn Bắc Truyển, Tù nhân chính trị, bị quản chế tại địa phương phường 4, quận 4, TP.HCM. [email protected].
381
- Chu tất Tiến (và gia đình), Nhà Văn, Nam California, Hoa Kỳ. [email protected]
380
- Lm. Micae Trần Định, quản xứ Cồn Sẻ, hạt Hoà Ninh, Gp.Vinh. [email protected]
379- Nguyễn Hải, PORTLAND, OR, U.S.A. [email protected]
378- Vũ Thiên Nga, PORTLAND, OR, U.S.A. [email protected]
377- Vũ Thanh Phương, PORTLAND, OR, U.S.A. [email protected]
376- Gs Nguyễn Học Tập, Italia, [email protected]
375- Đỗ Đăng Liêu, Đảng viên Đảng Việt Tân, 111 Reid Ave, Hectorville, South Australia, Australia, [email protected]
369- Phaolô Nguyễn Hữu Tâm, Tin học, Sài gòn, [email protected]
368- Phêrô Nguyễn Văn Tùng, Truyền Thông, Sài Gòn, [email protected]
367
- Giuse Vũ Linh Huy, MD, bác sĩ Bệnh Viện Carney, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. [email protected]
366
- Augustinô Hồ Văn Quý, Linh mục Quản xứ Diên Sanh, Quảng Trị, Tổng Giáo phận Huế. [email protected]
365
- Bùi Xuân Quang, nhà báo, hội trưởng AFVE, chủ nhiệm Viet-Nam infos [email protected]
364
- Vũ Thị Thu, hội viên AFVE, Paris, Pháp quốc. [email protected]

363- Cao Trí Dũng, Nhà thơ, Hoa Kỳ, [email protected]

362- Antôn Trần Thái Hòa, Kỹ sư cơ khí, Đồng Nai, [email protected]

361- Giuse Trần Đức Trường, làm nông, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
360-
Maria Hoàng Thị Hương, làm nông, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
359-
Peter Trần Hữu Đức, sinh viên, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An, [email protected]
358-
Maria Trần Kim Ky, học sinh, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An
357-
Têrêxa Trần Thị Tô, sinh viên, Xóm 4 – Nam lộc – Nam Đàn – Nghệ An

356- Peter Nguyễn Xuân Việt, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An, [email protected]
355-
Anna Nguyễn Thị Nguyệt, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An
354-
Têrexa Lê Thị Thảo, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An

353- Micae Trịnh Văn Thương, Sinh viên, Tp. Vinh, Nghệ An,

352- Maria Anna Thanh Tran, kỹ thuật viên điện tử, Atlanta (Ga), Hoa Kỳ, [email protected]

351- Joseph Thong Thanh Dinh, nhân viên kỹ thuật, Atlanta, Georgia, U.S.A, [email protected]

350- Nguyễn Văn Sỹ, Bankstown, NSW, [email protected]
349-
Vũ Thị Thu, Bankstown, NSW, [email protected]

348- Maria Truong Thi Kim Phuong, Nội trợ, 12 Spring Drive, Hoppers Crossing, Australia, [email protected]

347- Antôn Nguyễn Văn An, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung Ương II, Hồng Thái – An Dương – TP Hải Phòng, [email protected]

346- Trần Quốc Huy, sinh viênTrường Cao đẳng Nghề GTVT Trung Ương II, Hồng Thái – An Dương – TP Hải Phòng, [email protected]

345- Trần Phong Vũ, Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Nam Californiqa, Hoa Kỳ, tphongvu@#yahoo.com

344- Gioan B. Đinh Xuân Minh, Linh mục Giáo phận Mianz, Đức Quốc, [email protected]

343- Phêrô Nguyễn Văn Thạnh, Nông Dân, Cần Thơ, [email protected]

342- Anphongso Nguyễn Văn Hiền, Powder Coater, 6 Maroubra avenue, Noble Park, Vic 3174 Australia, [email protected]

341- Giuse Tien Cao, Công nhân, Raleigh, North Carolina, USA, [email protected]

340- Đoàn Thái Điền, Công nhân, Sài Gòn, [email protected]

339- Madeleine Emmanuel, retraitée (nghỉ hưu), Alfortville, France, [email protected]

338- Patricia Gimenez, Etudiante (sinh viên), Alfortville- France, [email protected]

337- John Dean Tran, thương gia, California, USA, [email protected]

336- Giuse Lê Văn Minh, Computer Technician, 25910 Orchard Knoll Ln Katy, TX 77494 USA, [email protected]

335- Giuse Nguyễn Văn Lợi, cử nhân toán, 572 Jax, Fl 32225, USA, [email protected]

334- Gioan B. Minh Phan, giao su, Quebec, Canada, [email protected]

333- Maria Anna Van Pham, quản trị gia, Quebec, Canada, [email protected]

332- Micae Nam Phan, thảo trình viên, Quebec, Canada, [email protected]

331- Giuse Quan Phan, kỹ sư, Quebec, Canada, [email protected]

330- Therexa Bich Phan, thảo trình viên, Quebec, Canada, [email protected]

329- Maria Anna Vi Phan, sinh viên, Quebec, Canada, [email protected]

328- Gioan B. An Phan, sinh viên, Quebec, Canada, [email protected]

327- Gioan Nguyễn Công Kha, Designer, Bình Triệu, Thủ Đức, Saigon, [email protected]

326- Anna Nguyễn Thị Thu Cúc, nội trợ, 443/1B Lê Văn Sỹ, Quận: 3, Sài Gòn, [email protected]

325- Antôn Nguyễn Tiến Công, sinh viên, xứ Kẻ Vang, Hương Khê, Hà Tĩnh, [email protected]

324- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, học sinh, giáo phận Vinh, [email protected]

323- Giuse Bùi Anh Tuấn, công nhân xây dựng cầu, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, [email protected]

322- PX Nguyễn Phước Anh, Kỹ sư, Sài gòn, [email protected]

321- J.B Vũ Văn Nhân, Nông dân, Giáo xứ Liễu Dinh, GP Hải Phòng

320- Maria Nguyễn Thị Tâm, Nông dân, Giáo xứ Liễu Dinh, GP Hải Phòng

319- Vincente Nguyễn Văn Viện, Kinh Doanh, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình

318- Vincente Nguyễn Văn Cận, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình

317- Vincente Nguyễn Văn Chín, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình

316- Maria Nguyễn Thị Tươi, Nông dân, Giáo xứ An Lạc, GP Thái Bình

315- Nguyễn Văn Hải, Phụ trách trang trại Kim Thành, Hải Dương

314- Vincente Nguyễn Văn Viễn, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Hoà Bình, Hà Nội, [email protected]

313- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Linh Mục, quản xứ giáo xứ Thuận Hiếu, giáo phân Ban Mê Thuột, khối 12 Phước An – KrôngPăk -Daklak, [email protected]

312- Michael Cường Phạm, Kỹ sư hóa học, 3727 Quiet Falls Dr., Manvel, TX 77578 USA, [email protected]


311- Peter Nguyễn Viết Hưng, Lập trình viên – KS Phần mềm, Cầu Giấy-Hà Nội, [email protected]

310- Augustinô Phạm Sơn Hà OSB, linh mục Dòng Biển Đức, Điạ phận Augsburg, Klosterstr. 01, Erzabtei, 86941 St. Ottlien, [email protected]

309- Maria Nguyễn Thị Sa, nhân viên, Giáo phận Bùi Chu, [email protected]

308- Giuse Phong Pham, Kỹ Sư, California, USA, [email protected]

307- Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, chức sắc đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 237 Summerfield Drive, Milpitas, CA 95035-USA, [email protected]

306- Jos. Nguyễn Văn Viện, Sinh Viên, Tp Vinh, Nghệ An, [email protected]

305- Jos. Trần Đình Lợi, Sinh Viên, Tp Vinh, Nghệ An, [email protected]

304- Antôn Vương Đình Cường, Chuyên viên máy tính, 60 Đường số 2 , P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, [email protected]

303- Đaminh Đặng Q. Vinh, kinh doanh, Round Rock, Texas, USA [email protected]

302- PX Nguyễn Đức Thành, Linh mục, Địa Phận Stockholm, Sweden, [email protected]

301- Maria Nguyễn Thị Thương, Sinh viên, Giáo xứ Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, [email protected]

300- Nguyễn Hải, Luật sư (Hội luật gia tự do), P. 25, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, [email protected]

299- Maria Nguyễn Thị Thu Oanh, Sinh viên, Cư xá Thanh Đa, p.27, Bình Thạnh, [email protected]

298- Nguyễn Thị Liễu, Nhóm BVSS, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn
297-
Đinh Quang Minh, Nhóm FIAT, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn
296-
Vũ Trung Hiếu, Nhóm FIAT, 38 Kỳ Đồng, Q. 3, Sàigòn

295- Phạm Văn Long, dạy học, Mississippi, Hoa Kỳ, [email protected]

294- Peter Trần Văn Tuấn, kiến trúc sư, 392 Nguyễn Trãi – tp. Vinh – Nghệ An, [email protected]

293- Trần Đình Ngọc, nhà văn, Maryland (Hoa Kỳ), [email protected]

292- Hoàng Minh Phú, Phật tử, USA, [email protected]

291- Thích Không Tánh, nhà sư, Chùa Liên Trì, Quận 2, Saigon, [email protected]

290- Giuse Nguyễn Khanh, Thiết kế đồ họa, Bắc Giang, [email protected]

289- Maria Vũ Thị Minh Tuyết, Nội trợ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, [email protected]

288- Giuse Phạm Đức Khởi, Linh mục, Our Lady of Fatima Church, 505 W. Granger Ave.
Modesto, CA 95350 (USA),
[email protected]

287- Vincenté Việt Sĩ, Information Technology Specialist, California, USA, [email protected]

286- Maria Đinh Thị Hồng, Nội trợ, Bokrekel 5 – 7423 HA – Deventer, Holland

285- Phêrô Phạm Xuân Lộc, Linh mục DCCT, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, [email protected]

284- Têrêxa Nguyễn Thị Thủy, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, [email protected]
283-
Têrêxa Nguyễn Thị Nghĩa, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, [email protected]
282-
Jos. Nguyễn Xuân Kim, Học sinh, Tp Vinh – Nghệ An,[email protected]
281-
Pet. Nguyễn Cao Kỳ, Học sinh, Tp Vinh – Nghệ An, [email protected]
280-
Têrêxa Vũ Thị Nhung, Sinh Viên, Tp Vinh – Nghệ An, [email protected]
279-
Micae Nguyễn Đức Quyết, sinh viên Kỹ Thuật, [email protected]

278- Antôn Nguyễn Văn Tặng, Tu sĩ DCCT Hà Nội, 180/2 Nguyễn Lương Bằng Quang Trung- Đống Đa – Hà Nội, [email protected]

277- Maria Ha Kim Lien, Y tá, 6105 Dana Ave, Springfield, VA 22150 (USA), [email protected]

276- Gioan B. Nguyễn Văn Thi, 113 Birchfield Road, Birmingham, West Midlands, B19 1LH, U.K. [email protected]

275- Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân, 113 Birchfield Road, Birmingham, West Midlands, B19 1LH, U.K, [email protected]

274- Marthe Nguyễn Thị Kiều Oanh, Sinh viên, Paris, France, [email protected]

273- Giuse Trần Viết Viễn, linh mục GP. Huế, [email protected]

272- Maria Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giáo viên, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, [email protected]

271- Maria Nguyễn Thị Ngọc Mai, Kinh doanh, Tp. Vinh, Nghệ An, [email protected]

270- Giuse Nguyễn Duy Tuấn, Lái xe, Tp. Vinh, Nghệ An, [email protected]

269- Maria Nguyễn Ngọc Yến Nhi, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, [email protected]

268- Maria Nguyễn Ngọc Ý Nhi, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, [email protected]

267- Giuse Nguyễn Văn Dương, Nông dân, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An, [email protected]

266- Maria Võ Thị Liên, Nội trợ, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An, [email protected]

265- Terexa Chế Nguyễn Hạ Thi, Học sinh, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, [email protected]

264- Don Bosco Chế Hạ Vũ, Học sinh, 21 Lê Văn Huân, P13, Tân Bình, Sài Gòn, [email protected]

263- Giuse Nguyễn Quốc Việt, học sinh, Tp. Vinh, Nghệ An, binhant6@yahoo.com

262- Giuse Phạm Quang Đạo, Thiết Kế Đồ Họa, Sài Gòn, quangdao0509@gmail.com

261- Maria Trần Thị Hồng, Làm ruộng, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com

260- Giuse Nguyễn Văn Thanh, Bốc vác, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
259-
Antôn Nguyễn Đức Vương, Thợ xây, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
258-
Phêrô Nguyễn Văn Hạnh, nghề tự do, Giáo Phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
257-
Phêrô Nguyễn Văn Hòa, nghề tự do, Giáo Phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com
256-
Phaolô Nguyễn Văn Nhàn, nghề tự do, Giáo phận Vinh, cauvongkhuyet.2k8@gmail.com

255- J.B Nguyễn Thái Bang, Giáo viên Vật lý, Nghệ An, thaibang2000@yahoo.com

254- Marie Hoang, 10200 Bar sur Aube, France, marie-bien.hoang10@orange.fr

253- Josef Thanh Bui, công nhân, TP. Neuss, Germany, thanhthubui@gmx.net

252- Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Kế toán, 20 Phan Như Cẩn – Nha Trang, oanh_nhatkhang@yahoo.com.vn

251- Đaminh Vũ Văn Thiệm, Kỹ Sư, Sài Gòn, vuthiem108@gmail.com

250- Jomatheas Tri Ân, Melbourne, Australia, trian_aus@yahoo.com.au

249- Anrê Đỗ Anh Tài, giáo viên hưu trí, Stanton, California, USA, doanhtaichi@gmail.com

248- Phêrô Nguyễn Ngọc Thiên Ân, 395 Bùi Đình Túy P. 24 Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, thienan@ducme.tv

247- Paul Nguyễn Văn Đào, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, satthutrencaydudu_thoinay@yahoo.com

246- Giuse Nguyễn Văn Cường, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, camdualen_thitcho@yahoo.com

245- Giuse Nguyễn Văn Viện, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, giusevien@gmail.com

244- GB. Hoàng Phong, Sinh viên, TP Vinh, Nghệ An, vuagio12@gmail.com
243-
Giuse Nguyễn Hoàng Chương, buôn bán tự do, Cô Giang, P.2, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, nguyenchuong2000@gmail.com

242- Antôn Nguyễn Thành Thông, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, t_thong21@yahoo.com.vn

241- Micael Chu Cao Tuan, Nhân viên địa ốc, Canoga, Cali, Hoa Kỳ, tuanchu80@yahoo.com


240- Anne Lien K Nguyen, Business, Plano, TX, USA, lienkuy@hotmail.com

239- Antôn Nguyễn Tiến Công, Sinh viên, Xứ Kẻ Vang, Hương Khê, Hà Tĩnh, tiencong88@gmail.com

238- Augustinô Đan Phú Thịnh, luật sư, Sài gòn, augustinethinh@yahoo.com

237- Giuse Nguyễn Văn Lâm, nghề tự do, GP Vinh, tỉnh Nghệ An, jos.duclam@gmail.com

236- Bùi Thị Thơm, Nhân viên hành chính, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, luongtieulinh71@yahoo.com.vn

235- Têrêxa Maria Nguyễn Thị Kim Vân, 649/9 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, Sài Gòn, lovetraidatxanh@gmail.com

234- Anna Trần Thị Hà, Sinh viên, Hà Nội, bongbongxaphongspc@gmail.com

233- Anna Nguyễn Trần Quyên Quyên, Nhân viên Văn Phòng, 7A Thái Văn Lung, Q.1, Sài Gòn, ntqquyen99@gmail.com

232- Giuse Đỗ Huy Vũ, công nhân, Seattle, WA, USA, vudo202@yahoo.com

231- PX Nguyễn Ngọc Phát, Chuyên viên đào tạo, Q.7, Sài Gòn, francoisphat@yahoo.com

230- J.B Nguyễn Hữu Chắc, tình nguyện viên, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com 229 – Terexa Nguyễn Linh Nhi, nội trợ, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
228-
Terexa Nguyến Phước Anh Thư, học sinh, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
227-
Peter Nguyễn Văn Giáp, buôn bán, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
226-
Antôn Nguyễn Đình Duy, học sinh, TP Vinh Nghệ An , chac_anh2002@yahoo.com
225-
Antôn Nguyễn Nhật Đan, học sinh, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
224-
Anna Nguyễn Thị Hoa, thợ may, TP Vinh Nghệ An, chac_anh2002@yahoo.com
223-
Phaolô Hồ Sỹ Cảnh, Sinh viên, Thanh Chương, Nghê An, chac_anh2002@yahoo.com
222-
JB Đặng Văn Thịnh, Sinh viên, Đô Lương, Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
221-
Antôn Đặng Xuân Tương, Đầu bếp, Nghi lộc, Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
220-
Anna Bùi Thị Hoa, Sinh viên, Nam Đàn – Nghệ an, jb.longthinh@gmail.com
219-
Maria Trần Thị Phương, Sinh viên, Nghĩa Đàn- Nghệ An, jb.longthinh@gmail.com
218-
Phaolô Văn Đình Chân, Sinh viên, Thanh Chương, Nghệ an, paul.dinh.chan@gmail.com
217-
Maria Nguyễn Thị Xuân, Sinh viên, Nghi Lộc, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
216-
Maria Trần Thị Nhân, Sinh viên, Thanh Chương, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
215-
Maria Nguyễn Thị Thành, Sinh viên, Yên Thành, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com
214-
Anna Phạm Thị Thương, Sinh viên, Yên Thành, Nghệ An, paul.dinh.chan@gmail.com

213- Gioakim Phạm Văn Bình, công nhân, BuSan, Korea, nguoicungkho05n@yahoo.com

212- Nguyễn Chí Thành, Thầy truyền đạo (phụ tá quản nhiệm, Ms. Dương Kim
Khả),
john140708@gmail.com

211- Thân Văn Trường, Mục sư, 20/84A, tổ 10, KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Sài Gòn, john140708@gmail.com
210-
Giuse Nguyễn Hữu Thọ – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au

209- Monica Ngọc Châu – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au

208- Theresa Như Quỳnh – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au

207- Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung – Melbourne – Australia, dungchaunguyen98@yahoo.com.au

206- Anna Nguyễn Thị Thu Cúc, Nội trợ, Texas (USA), thucuc04@yahoo.com

205- Giuse Phạm Văn Luật, Kỹ Sư, Houston – Texas (USA), thucuc04@yahoo.com

204- Hieronimo David Xuan Nguyen, Accountant, 8512 Miami Ave, Westminster, CA 92683 (Mỹ), nvinh1016@hotmail.com

203- Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, dohoangdiem@viettan.org

202- Phaolô Trần Thanh Nhàn, Công nhân, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com

201- Paul Trần Hà Thanh Phong, Sinh viên, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
200- Maria Trần Hà Macy, Sinh viên, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com
199- Agatha Hà Thị Thanh Thủy, Công nhân, 810 Catherine St Forest Park Ga 30297 (Mỹ), thuyha4@yahoo.com

198- Nguyễn Văn Minh, Công chức, USA, annangoan@gmail.com

197- Dương Thị Thoa. Nội trợ, USA, annangoan@gmail.com

196- Nguyễn Thị Chi, Nội trợ, USA, annangoan@gmail.com

195- Phạm Khắc Thuần, Kỹ sư, USA, annangoan@gmail.com

194- Trinh Ai Hoang, học sinh, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com

193- Linh Thuy Hoang, học sinh, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com

192- Anh Hong Hoang, nhân viên, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com

191- Peter Hoang, nhân viên, 119 Grenfield-pl, Hot Springs, Arkansas, USA, peter_family_usa@yahoo.com

190- Gioan B. Hoàng Văn Phúc, nghỉ hưu, 2051 Eagle Ave, Alameda CA 94501 (Hoa Kỳ), hoangvanphuc32yahoo.com

189- Nguyen Thanh Cuong, Công nhân hãng in báo, Im Rosenfeld , Pinneberg, Germany, nguyencuong@web.de

188- Giuse Đinh Minh Thìn, Thợ điện, Holland, thinhuongdinh@yahoo.com

187- Têrêsa Mai Xuân Hương, Nội trợ, Holland, thinhuongdinh@yahoo.com

186- Maria Trần Thị Thoa, Công Nhân, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ)

185- Giuse Phạm Đình, Nhà Báo, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ), dinhcpham@yahoo.com

184- Maria Hảo Phạm, Công Nhân, Garden Grove, CA 92843 (Hoa Kỳ), chungnhan2@yahoo.com

183- Giuse Phạm Trần, Nhà báo-Bình luận, Hoa Kỳ, pt99news@gmail.com

182- Gioan Phaolô Lê Song Thiên An, sinh viên, Seattle, WA, Mỹ, anle@yahoo.com

181- Anna Lê Song Hương Duyên, y tá, Seattle, WA, Mỹ, duyenl@yahoo.com

180- Anna Lê Thị Mỹ Dung, giáo viên, Seattle, WA, Mỹ, huedungle@yahoo.com

179- Phaolô Lê Hữu Huệ, công nhân, Seattle, WA, Mỹ, huedungle@yahoo.com.

178- Paul Be Le, 6069 Hillsboro, Or 97124 USA, belehue2003@yahoo.com

177- Đaminh Nguyễn Tấn Tài, 649/3 Đoàn Văn Bơ, Giáo xứ Xóm Chiếu, Sài Gòn, nguyentantai72@gmail.com

176- Peter Quang Tran, 404 Deluca road, Belleville, NJ 07109 (Hoa Kỳ), qtran11@yahoo.com

175- Giuse Nguyễn Ngọc Quang, vừa bị tù ra với tội danh “Tuyên Truyền Chống Nhà Nước CHXHCNVN”, thất nghiệp, Hòa Trung, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai, nguyen.thutrang1962@gmail.com

174- Giuse Nguyễn Kim Thanh, Giáo Viên, Thống Nhất, Đồng Nai, thanh_ngkim@yahoo.com

173- Cécilia Nguyễn Thảo Nhiên, Nhân viên, Giáo xứ Bắc Hà, Sàigòn, thaonhienbm@gmail.com

172- Pascal Nguyễn Thái Vĩnh Lộc, Giáo viên, giáo xứ Phanxicô Đakao, Saigon, pascal79@ymail.com

171- Maria Rosa Nguyễn Thiên Hương, Sinh Viên, 74/17 CMT8, KP3, P.Quyết Thắng, BH, ĐN, thienhuong0610@yahoo.com.vn

170- Phaolô Lê Tôn, nghề tự do, Sài Gòn, paulton2006@yahoo.com

169- Nguyễn Vũ Viêt (Br. Huynhquảng), Tampa, FL, USA, huynhquang0410@gmail.com
168-
Duong Ngoc Le, Bác sĩ đã nghỉ hưu, K1, P.7, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, ngocle1943@hotmail.com

167- Nguyễn Lê Huyền, Giáo viên, Đăklăk, sola_mors@yahoo.com

166- Maria Đỗ Tú Loan, thiết kế nữ trang, Germany, dotuloan@gmail.com

165- Antôn Trần Viết Cao, Cử nhân Ngoại ngữ, Họ Đạo Ninh Sơn, Hạt Bạc Liêu, GP Cần Thơ, Thị Trấn Hộ Phòng, H. Gía Rai, Tỉnh Bạc Liêu, tranvietcao12@yahoo.com.vn

164- Teresa Trần Thị Thủy, nghỉ hưu, Esbjerg – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com

163- Antôn Nguyễn Công Trung, nghỉ hưu, Esbjerg – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com

162- Giuse Nguyễn Công Tuấn Anh, học sinh, Aarhus – Denmark, tony_tjcn@hotmail.com

161- Maria Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nhân viên, Aarhus – Denmark, hoangthimy.hanh@gmail.com

160- Anphongso Nguyễn Công Trình, IT Aarhus – Denmark, cong.trinh.nguyen@gmail.com

159- Phanxicô A. Đặng Phước Hòa, linh mục DCCT, làm việc tại Tiệp Khắc, Svata Hora 591, 26081 Pribram II, CZ, hoafrancisdang@yahoo.com

158- Lê Quốc Quân, luật sư, Số 2 Lô 11 A Trung Yên – Trung Hòa -Hà Nội, lequocquan@yahoo.com

157- Alfonso Truong Ba Thuy, pharmacien, Gx Từ Đức, Thủ Đức, Sài Gòn, phoenix108@gmail.com

156- Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Kế toán, Gx. Chợ Mới – Gp. Nha Trang, Mariakoanh@gmail.com

155- Maria Vương Lân Sơn, Công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com

154- Giuse Vương Quốc Lượng, Công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com

153- Phanxicô Savie Vương Quốc Huy, công nhân, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com

152- Maria Vương Lâm Phượng, Giáo Viên, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com

151- Anna Nguyễn Thị Kim Hoa, Nội Trợ, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com

150- Antôn Vương Hữu Hùng, lao động phổ thông, 251A1 Nơ Trang Long , P13, Q. Bình Thạnh, SG, annecahat@yahoo.com
149-
Giuse Nguyễn Vũ Minh Phúc, Kỹ sư Tin học, Quận 10 – Sài Gòn, itminhphuc@gmail.com

148- Martino de Porres Trần Sáng, Gx Bình Lợi, Sài Gòn, sangtre@gmail.com

147- Gioan B. Phạm Duy, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com

146- Madalena Phạm Mai Linh, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com
145-
Theresa Phạm Kiều Linh, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ. phamhailong10@hotmail.com
144-
Maria Phạm Thị Tươi, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ, phamhailong10@hotmail.com
143-
Gioan B. Phạm Hải Long, Mühlegutstr. 10 9403 Goldach Thụy Sĩ, phamhailong10@hotmail.com
142-
Phaolô Đinh Tiến Dũng, Sinh Viên, Qui Nhơn – Bình Định, Paulusdinhtiendung@hotmail.com

141- James Nguyễn Ngọc Quỳnh, Medical student, 48 Nisbett Street, Reservoir, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com

140- John Nguyễn Ngọc Quốc, Physiotherapist, 48 Nisbett Street, Reservoir, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com

139- Phêrô Nguyễn Ngọc Quang, Public servant, 50 Lonsdale Street, Melbourne, Vic., Australia, pqnnguyen@yahoo.com

138- Đaminh Lê Mặc Bắc, Sinh viên USSG, GX Mặc Bắc GP. Vĩnh Long, lephuckhoinguyen@yahoo.comgiaophanvinhlong.net

137- Đaminh Lê Thanh Quốc, Sinh viên Ngành Quan Hệ Quốc Tế – USSSG VN, Giáo Xứ Mặc Bắc – Trà Vinh – Giáo Phận Vĩnh Long, trannguyenquoc79@yahoo.com

136- Phaolô Đào Tiến Thành, Kỹ Sư, Quận Thủ Đức, Sài Gòn, tienthanhise98@yahoo.com

135- Catarina Nguyễn Thị Tuyết Xuân, Giáo viên, Giáo xứ Bắc Hà, Sàigòn, tuyetxuan2008@gmail.com

134- Tađêô Nguyễn Văn Lý, linh mục tù nhân lương tâm, bị quản chế điều trị bệnh tại 69 Phan Đình Phùng, Huế, thapgiadongchiem.condau@googlemail.com

133- Giuse Lê Quang Uy, Linh mục DCCT, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn, ttmvcssr@gmail.com

132- Simon Huỳnh Tuyên, Kỹ Sư, Seattle,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

131- Stephanô Huỳnh Sang, Kỹ Sư, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

130- Têrêsa Huỳnh Thị M.Nguyệt, Bác Sĩ, Seattle ,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

129- Maria Trần Thị Tín, Công nhân, Tacoma ,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

128- Tađêô Huỳng Thắng, Công Nhân, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

127- Ysave Ngô Thị Lượng,nghỉ hưu, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com

126- Simon Trần Hoàng, nghỉ hưu, Tacoma,WA,USA, thanghuynh1960@hotmail.com
125-
Maria Vũ Thị Bích, Hưu trí, 3 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris (Pháp), vuthibich3@yahoo.fr

124- Peter John Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com

123- Gioan B. Khiêm, California, USA, peterphamnh@gmail.com

122- Maria Thu Tiên, California, USA, peterphamnh@gmail.com

121- Antôn Cao Tiến, California, USA, peterphamnh@gmail.com

120- Micae Nguyễn Tuấn, California, USA, peterphamnh@gmail.com

119- Peter Bữu Lê, California, USA, peterphamnh@gmail.com

118- Giuse Hùng Phạm, California, USA, peterphamnh@gmail.com

117- Anna Thanh Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com

116- Anphong H. Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com

115- Teresa Hồng Phúc Phạm, California, USA, peterphamnh@gmail.com

114- Anna Ho Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com

113- Peter Pham, California, USA, peterphamnh@gmail.com
112-
Simon Nguyễn An Quý, TP. Seattle, Washington (Hoa Kỳ), simonsnguyen@hotmail.com

111- Theresa Phuong Nguyen, Banking officer, 4801 W.Maurie Ave., Santa Ana, CA 92703

U.S.A., buiagy@aol.com

110- Benjamin Truong, sinh viên, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), sonicben@yahoo.com

109- Bryan Truong, sinh viên, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), thienan543@yahoo.com

108- Thuy Tran, nội trợ, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), thuytran1998@yahoo.com

107- Minh Truong, Management, 200 S. Orange Ave, Orlando, FL 32801 (Hoa Kỳ), Minhtruong_us@yahoo.com

106- Phaolô Nguyễn Văn Sĩ, nghề tự do, 150 Trần Phú – Lộc Sơn – Bảo Lộc, nguyenvansi@gmail.com

105- Paul Thuan Ho, Project Engineer, 7145 Yarnel Rd, Highland, CA 92346 (Hoa Kỳ), paulho5370@yahoo.com

104- Phêrô Phan Văn Lợi, linh mục, quản thúc tại gia, 16/46 thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế, witness2005@gmail.com

103- Phêrô Nguyễn Hữu Giải, linh mục, quản xứ An Bằng, TGP Huế, witness2005@gmail.com

102- Đôminicô Thinh Than, nghề tự do, 1439 Woodroffe, Ottawa, ON, K2G1W1, Canada, thinh_than@yahoo.com

101- Anna Dinh Mai Anh, học sinh, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

100- Anna Dinh Doan Trang, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

99- Anna Dang Thi Di, công nhân, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

98- Phêrô Dinh Quang Minh, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

97- Phêrô Dinh Tai Duc, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

96- Phêrô Dinh Hong Phuc, sinh viên, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

95- Phêrô Dinh Tri, nghỉ hưu, 858 Carter Rd Jonesboro, Ga 30238 USA, havtaangl@hotmail.com

94- Amber Morrow Trần, Sinh Viên, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com

93- Jimmy Morrow Trần, Sinh Viên, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com

92- Joskim Châu Trần, Kỹ Sư, Richardson, TX, lt.biscayne@gmail.com

91- Maria Lan Trần, Nội trợ, Mansfield, TX, lt.biscayne@gmail.com

90- Giêrađô Hoang Quy Duong, Mechanical Technician, 3624 Bloomsbury Way, San Jose, Ca 95132, USA, huongnguyen03@lycos.com

89- Phêrô Lê Long, Kỹ sư, Houston, Texas, USA, saigontexas01@yahoo.com

88- Phaolô Huynh Tri, Businessman, 7 Tamarisk cove, Winnipeg-Manitoba.R2G-3W7, Canada, josephbaohuynh@shaw.ca

87- Teresa Bui Thanh Van, Assembler “Motor Coach Industries”, 7 Tamarisk cove, Winnipeg-Manitoba.R2G-3W7 Canada, josephbaohuynh@shaw.ca

86- Joseph Huynh Bao Ngoc, C.N.C. machine operator, 7 Tamarisk Cove, Winnipeg-Manitoba r2g-3w7 Canada, josephbaohuynh@shaw.ca

85- Phêrô Nguyễn Văn Khải, Linh mục DCCT, Rôma, nguyenvankhai@gmail.com

84- Giuse Nguyễn Văn Thanh, Kỹ sư điện, 69/1 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, SG, nguyen.van.thanh.72@gmail.com

83- Tran A. Vu, Công nhân, Dallas, Texas USA, docvat1@gmail.com

82- Phêrô Thái Mạc Tâm, Kỹ sư, Xứ Cầu Rầm, địa phận Vinh, Nghệ An, cungdunglen@googlemail.com

81- GB. Hoàng Lê Vân Anh, Tu sĩ DCCT, 38 Kỳ Đồng – P.9 – Q.3, Sài Gòn, godloveanh@ducme.tv

80- FX Thuan Nguyen, Ms.Pharm., Oslo, Na Uy, thuanng111@gmail.com
79-
Đaminh Dương Đình Hoàng, 4262 Hawthorne Dr., Broomfield, CO 80020 (Hoa Kỳ), daminhh@comcast.net

78- Giuse Đình Thịnh, nghề tự do, Sài Gòn, dinhthinhsaigon@gmail.com

77- Teresa Đào Hồng Linh, Kinh Doanh, Ha Tinh, hatinh@hotmail.com

76- Giuse Phạm Hiệp, Công nhân nhà máy, 7 Ivanhoe Ave, St Albans, Vic 3021 Australia, vanphamhiep@yahoo.com.au

75- Maria Nguyễn Phương Liên, Học Sinh, Hillekensacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, phuonglien@live.nl

74- Maria Nguyễn Phương Dung, Y tá, Hillekensacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, khai1061@gmail.com

73- Tiến Trần, 19 Whittle Avenue, Milperra 2214, NSW Australia, mister.ct@hotmail.com

72- Giuse Đặng Văn Lượng, Kỹ sư tin học, Nam Định, luongdangvan@gmail.com

71- Phêrô Trần Minh Khai, Công Nhân, Hillekenacker 1206, Nijmegen, Hoà Lan, Khai-tran@hotmail.com

70- Têrêxa Trần Thị Diễm Lan, Buôn bán, 39 đường 32, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Sài Gòn, terexa.phuong@yahoo.com

69- Maria Lê Thị Tuyết, công chức về hưu, 50H, KP1 Thạnh Mỹ Lợi. Q.2, Sài Gòn, khanh.hoa@yahoo.com.


68- Giuse Trần Minh Phát, Chuyên viên bảo hiểm, Gx. Hà Nội, GP. Xuân Lộc, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,catbien.vn@gmail.com

67- Giacôbê Đặng Trần, Nghỉ hưu, 1509 Wharton Ct. San Jose , CA 95132 (Hoa Kỳ), jakobedangtran@yahoo.com

66- Phêrô Nguyễn Công Tín, Kỹ sư, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, pherotin@gmail.com

65- Vincent Nguyễn Văn Trung, Kỹ sư, 12 Năm Châu, P. 11, Tân Bình, Sài Gòn, trunguyen_1153@yahoo.com

64- Antôn Lê Ngọc Thanh, Linh mục DCCT, 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn, naygum@gmail.com

63- Andrew K. Bui, Nghỉ hưu, 4801 W. Maurie Ave, Santa Ana, CA 92703 (Hoa Kỳ), buiagy@aol.com

62- Gioan B. Nguyễn Lê Thành Nhân, Chuyên viên CNTT, 53 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, Sài Gòn, nhan1129@yahoo.com

61- Bênêđitô Trần Hoàng Mẫn, làm ruộng, 265A Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp, hoangman63nlv@yahoo.com.vn

60 – Maria Têrêsa Võ Thị Quế Phương, giáo viên, Sàigòn, mariateresaqp@gmail.com

59- Gioan Lê Quang Vinh, giảng viên ĐH, Sàigòn, johnpvinh@yahoo.com

58- Antôn Cao Xuân Lý, Nghỉ hưu, 3 Aurora Place, Alexandria, NSW 2015 Australia, caoxly@gmail.com

57- Matthew Nguyen N. Huy, 8181 Somers Dr., Anaheim, CA 92804 USA, Huynguyen55@gmail.com

56- Anna Dương Thùy Trang, Kỹ sư, Warner Robins, Georgia, USA, phu_trng@yahoo.com

55- Giuse Trương Văn Phú, Sinh viên, Warner Robins, Georgia, USA, phu_trng@yahoo.com
54- Luca Nguyễn Đức Thanh, Kỹ sư, 13700 SE 24th Street, Bellevue, WA 98005 (Hoa Kỳ), cungo@yahoo.com

53- Anthony Tuan Nguyen, 1833 Silva Pl, Santa Clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Tuan8nguyen@hotmail.com

52- Theresa Tien Nguyen, 1833 Silva Pl, Santa clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Tiendung716@yahoo.com

51- Theresa Thuy Nguyen, Child Care Subsidy Counselor, 1833 Silva Pl, Santa Clara, CA 95054 (Hoa Kỳ), Cecilia217@hotmail.com

50- Theresa Van Nguyen, công chức TP. Los Angeles, Temple City CA 91780, cnguyen1953@yahoo.com

49- Paul Anthony Hoàng Thái, Kỹ sư, 1115 Laurel Oak Trail, Pflugerville, TX 78660, Hoa Kỳ, athai@us.ibm.com

48- Tôma Hoàng Kim Khánh, Giáo viên, 4 kiệt 56 Nguyễn Gia Thiều, Huế, hoangkhanh.hue@gmail.com

47- Maria Pham Thi Uyên, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr

46- Sophie Bùi Thuỷ Tiên, Sinh Viên, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr

45- Thérèse Phạm Thu Dung, Thâu ngân, Les Ulis (Pháp), ptdung@free.fr

44- Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Linh Mục, 116 Chung Hwa Rd., Bade City, Taoyuan County, Taiwan, nguyenvanhung2025@gmail.com

43- Tôma Nguyễn Văn Hải, Kinh doanh, Gò Vấp, Sài Gòn, hai_tne@yahoo.ca

42- Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hương, Kế toán, 8005 W 144th Place, Overland Park, KS 66223, USA, ntn_huong@yahoo.com

41- Nguyễn Thi Thanh Vân, phóng viên đài Chân Trời Mới, Pháp, nttvan2010@gmail.com

40- Nguyễn Minh Cần, nhà báo tự do, Moskva (Liên Bang Nga), nttvan2010@gmail.com

39- Catarina Phan Thị Liên, nghỉ hưu, Thụy Điển, phanthilien2004@yahoo.se

38- Đỗ Đăng Liêu, Đảng viên Đảng Việt Tân, 111 Reid Ave, Hectorville, South Australia, Australia, ddlieu9@gmail.com

37- Phaolô Lương Văn Mẫn, nghỉ hưu, Từ Liêm, Ha Noi, manluongvan@yahoo.com.vn

35- Têrêxa Vũ Ngọc Bào Khanh, sinh viên, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com

34- Têrêxa Vũ Ngọc Thiên Phúc, học sinh, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com

33- Têrêxa Nguyễn Thị Tuyết Mai, nội trợ, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com

32- Phaolô Vũ Ngọc Hiệp Hòa, Chụp hình, 46/4 CMT8, P.5, Q. TB, Sài Gòn, baokhanh86@yahoo.com

31- Phaolô Lê Văn Sơn, nhà báo Công giáo, Giáo xứ Trinh Hà, đền thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Giáo phận Thanh Hóa, Pauluslebaotinh@gmail.com

30- Phaolô Nguyễn Hữu Tâm, Tin học, Sài gòn, nhuutam@gmail.com

29- Phêrô Nguyễn Văn Tùng, Truyền Thông, Sài Gòn, tung.khanhnhac@gmail.com


28- Phêrô Nguyễn Duy, sinh viên, 356/51, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, nguyenduyxh@gmail.com

27- Gioan B. Nguyễn Đình Thao, giáo viên, 118/54 Đường số 8, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Sài Gòn, lien.lac.qua.mail@gmail.com

26- Gioan B. Đặng Thanh Quy, tự do, 240/9A Cach Mang Thang 8, Quan 3, Saigon, quydang@yahoo.com

25- Simon Tinh Nguyễn, nghỉ hưu, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
24-
Cecilia Thược Nguyễn, nôi trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
23-
John Ng. M. Tue Thao, trình viên, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
22-
Agnes Thành Ng. Thị Minh Tâm, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
21-
Lucia Ng. M. Thanh, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
20-
Emmanuel Phung Ng. M. Tuong, tài xế, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
19-
Maria Ng. M. Thi, nội trợ, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
18-
Phêrô Quý Ng. M. Trung, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
17-
Phêrô Tùy Ng. M. Trị, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
16-
Thomas Ng. M. Thiệu, chuyên viên điện toán, 02 Rodger Ct, Bundoora, Vic., Australia, kangguru91@yahoo.com.au
15-
Simon Lê Văn Ẩn, công chức. Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com

14- Anna Nguyễn Thị Ngoan, nội trợ, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com

13- Joseph Lê Nguyễn Hồng Ân, sinh viên, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com

12- Mary Lê nguyễn Hồng Hạnh, sinh viên, Hoa Kỳ, annangoan@gmail.com

11- Phêrô Trần Thanh Tâm, công chức, tamnomafsi@gmail.com

10- Giuse Đinh Hữu Thoại, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng,Q.3, Sài Gòn, dinhhuuthoai@cssr.vn

09- Giuse Hồ Ðắc Tâm, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Ðồng, Q.3, Sài Gòn, tamdac170mpn@yahoo.fr

08- GBta Hồ Vĩnh Trực, Kỹ thuật viên vi tính, 18/13/6 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 – Sài Gòn, gbtruc@hotmail.com
07.
Maria Phạm Thị Tâm, Quản lý phòng NET, 18/13/6 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 – Sài Gòn, gbtruc@hotmail.com
06-
Phanxicô Trần Văn Long, Lập trình viên, 36 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, longtv06@gmail.com

05- Phaolô Nguyễn Ngọc Ban, TECH, Tampa – Florida, USA, ban8nguyen@yahoo.com

04- Theresa Dao Thi Xuan, học sinh, 38 S. Terrace, Pooraka, South Australia 5095, Australia, teresaxuanau@yahoo.com

03- Philipphê Võ Tấn Minh, Kỹ sư, Rue de Paul-Vouga 177 – 2074 Marin / Switzerland, philvtminh@bluewin.ch; vminh@emmicroelectronic.com

02- Tôma Võ Duy Trung, Phần mềm (nhu liệu điện toán), Sài Gòn – Việt Nam, VoDuyTrung@gmail.com

01- Giuse Trần Đức Ái, Programmer – Analyst, 7111 Av De Chareaubriand, Montreal, Qc, H2S 2P2, Canada, ai_tran@hotmail.com