Hội nghị các Giám tỉnh DCCT lên tiếng phản đối nhà cầm quyền VN


VRNs (15.07.2011) – Hội nghị các Giám tỉnh DCCT vùng Đông Á – Úc, gồm các nước Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore/Malaysia, Philippines, Thailand và Việt Nam, từ ngày 11 đến 14/07/2011 vừa kết thúc hôm qua. Tất cả các Giám tỉnh hiện diện tại Hội nghị đã viết một kháng thư lên tiếng phản đối hành động vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của công an VN khi lực lượng này ngăn chặn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN xuất cảnh tham dự Hội nghị vào chiều ngày 10/07/2011 vừa qua.

Kháng thư này sẽ được các vị Giám tỉnh gửi đến Đại sứ quán Việt Nam đang trú đóng trên đất nước của họ.

Sau đây là bản dịch và nguyên văn bằng tiếng Anh của kháng thư:

 

Ngày 14/07/2011

Kính gửi: Ngài Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam

Từ: Các Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) vùng Đông Á – Úc (Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore/Malaysia, Philippines và Thailand)

 

Về việc: Công an TP.HCM, Việt Nam, cấm Linh mục Giám tỉnh DCCT Việt Nam xuất cảnh

 

Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT Việt Nam đang trên đường tới Singapore tham dự Hội nghị các Giám tỉnh DCCT vùng Đông Á – Úc, từ ngày 11 đến 14/07/2011, thì bị công an TP.HCM ngăn cản ngài rời Việt Nam.

Theo Thông cáo Báo chí số 2/2011 của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, công an Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, vi phạm tự do tôn giáo và vi phạm ngay chính Nghị định 136/2007/ND-CP của chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi, các Giám tỉnh DCCT vùng Đông Á – Úc, mạnh mẽ lên án việc hành xử thiếu ngay thẳng và bất công đối với người anh em của chúng tôi, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành. Chúng tôi phản đối việc sách nhiễu và vi phạm nhân quyền của công an Việt Nam. Sự sách nhiễu này đã ngăn cản ngài tham dự Hội nghị của chúng tôi, nhằm thúc đẩy việc thực thi đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế là phục vụ người nghèo và người tất bạt nhất trong vùng Á-Úc.

Chúng tôi hy vọng rằng hình thức sách nhiễu này nhắm vào các tu sĩ DCCT tại Việt Nam, cách riêng nhắm vào linh mục Phạm Trung Thành sẽ không tái diễn nữa. Những hành vi bất công ấy sẽ khó thúc đẩy thiện chí giữa Việt Nam với các nước của chúng tôi (Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore/Malaysia, Philippines và Thailand).

Trân trọng,

Các Giám tỉnh DCCT vùng Đông Á – Úc:

Rev. Paul Bird, C.Ss.R., Giám tỉnh Canberra (Australia)

Rev. Peter Brown, C.Ss.R., Bề trên Miền Aotearoa (New Zealand)

Rev. Sebastianus Ani Dato, C.Ss.R., Giám tỉnh Indonesia

Rev. Patrick Massang, C.Ss.R., Giám Phụ tỉnh Ipoh (Singapore và Malaysia)

Rev. Jovencio Ma, C.Ss.R., Giám tỉnh Cebu (Philippines)

Rev. Ariel Lubi, C.Ss.R. Giám Phụ tỉnh Manila (Philippines)

Rev. Joseph Apisit Kritsaralam, C.Ss.R., Giám Phụ tỉnh Bangkok (Thailand)

 

Bản tiếng Anh:

July 14, 2011

To: The Honourable Consul, Embassy of Vietnam

From: Redemptorist Superiors of East Asia – Oceania (Australia, New Zealand, Indonesia,

Singapore / Malaysia and Philippines)

 

RE: Police of HCM City, Vietnam, putting a ban on the exit of

Provincial Superior of the Redemptorist Province of Vietnam

 

Reverend Fr. Vincent Pham Trung Thanh, the Provincial Superior of the Province of Vietnam was about to fly to Singapore for a meeting of Redemptorist Superiors of East Asia – Oceania, scheduled for July 11 – 14th 2011, when he was prevented by the police of HCM City from leaving Vietnam.

According to the attached press release No. 2/2011 from the Vietnam Redemptorist News, what happened to Fr. Trung Thanh was a blatant violation of his human rights, a transgression against freedom of Religion, and a violation against Decree 136/2007/ND-CP.

We, the Redemptorist Superiors of East Asia- Oceania, strongly denounce this unfair and unjust treatment of our confrere, Reverend Fr. Vincent Trung Thanh. We lodge our protest regarding this act of harassment and violation of his human rights. This prevented him from participating in our meeting, the core of which is to further implement the charism of the Redemptorist Missionary Congregation in serving the poor and the most abandoned in Asia-Oceania.

We hope that this form of harassment towards the Redemptorist in Vietnam and, particularly, towards Reverend Fr. Trung Thanh will not be repeated. Such unjust acts do not promote goodwill thúc đẩy thiện chí between Vietnam and our respective countries.

 

Sincerely,

 

Redemptorist Superiors of East Asia-Oceania