Anh của Thái Văn Dung: Trong tòa, người dân thì ít, công an thì nhiều. Veston của Paulus Lê Sơn bị thu ngoài cổng tòa


VRNs (09.01.2013) – Sài Gòn – “Bên trong phiên toà, người dân thì ít còn công an thì nhiều”, đó là câu mở đầu của anh Thái Văn Hoà, anh của Thái Văn Dung, mô tả lại quan cảnh bên trong phiên toà sơ thẩm xử 14 người, trong đó có 11 thanh niên Công Giáo và Tin Lành ngày 08.01.2013 tại thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

Nhiều nhất vẫn là mật vụ cộng sản, họ trấn áp bất kỳ thân nhân hay bị cáo nào khi cần. Mặt khác là để uy hiếp tinh thần các những nhà dân chủ trong các phiên toà chính trị mà họ bị cáo buộc vào các điều luật mà chỉ có ở những thể chế độc tài hay độc đảng.

Sáng nay mẹ của bị cáo Nguyễn Đình Cương đã bị mật vụ lôi ra khỏi toà khi bà nói “các con phải can đảm lên, đừng sợ gì hết”.

Sáng 08.01 anh Oai là người rất can đảm trong phiên buổi sáng. Anh Oai nói: “Cách làm của tôi đối với dân Việt Nam là không có gì sai”. Hội thẩm đoàn và viện kiểm sát không có phản biện nào về câu này. Người tham dự phiên toà nhận thấy “lời anh Oai nói là đúng”. Ngoài ra anh Oai còn nói việc làm với anh Hoà hay công ty của anh Hoà là việc người cần việc và việc cần người chứ anh Hoà không lôi kéo tôi. Khi nói đến đây thì toà án cúp micro, không cho anh Oai nói tiếp.

Sáng nay anh Hoà tươi cười khi trả lời cũng như tự bào chữa hay trả lời các câu hỏi. Paulus Lê Văn Sơn thì làm dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi và chúc bình an khi đứng lên trả lời các câu hỏi. Bộ đồ veston của Lê Văn Sơn đã bị tịch thu ngoài cổng. Anh Diệu trả lời dứt khoát các câu hỏi.

Bên trong hội trường xử án còn nhiều chỗ trống nhưng rất nhiều người dân và thân nhân không được vào dự. Lúc trước nhà cầm quyền thông báo mỗi bị cáo có thể được 5 thân nhân vào tham dự, tuy nhiên chỉ cho phép nhiều nhất là 3 người. Được biết gia đình Trần Minh Nhật không ai được vào bên trong toà án. Âm thanh bên trong toà án không được truyền ra ngoài, thay vào đó là các âm thanh tuyên truyền của nhà cầm quyền.

Chúc bình an

Thomas Việt, VRNs