Untitled


Cô Nguyễn Thị Oanh chụp hình tại công ty, trước lúc bị bắt