Luật sư Vũ Đức Khanh (Canada) nhận định về phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng


VRNs (04.03.2013) – Nhận định về phát biểu của TBT cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada đã có cuộc trò chuyện với ký giả Trâm Oanh, thành viên của tổ chức phóng viên không biên giới.

Mời quý vị cùng nghe.