Thánh lễ cầu Bình An cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân


VRNs (01.03.2013) – Hà Nội – Gia đình luật sư Lê Quốc Quân xin trân trọng kính báo: Ls Lê Quốc Quân và em trai là Lê Đình Quản hiện vẫn bị giam cầm không tin tức. Gia đình chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi vẫn không được tiếp xúc để biết tình trạng hiện tại của thân nhân chúng tôi ra sao. 

Với ý chỉ xin cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân, doanh nhân Lê Đình Quản được Bình an trong chốn lao tù, đồng thời xin cho cô Nguyễn Thị Oanh sau 2 tháng tù đày trong tình trạng mang thai, được khỏe mạnh để chuẩn bị sinh nở.

Thánh lễ cầu Bình An cho gia đình chúng tôi sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội vào lúc 19h thứ Bảy, ngày 02/3/2013, do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà chủ tế.

Gia đình chúng tôi trân trọng kính mời bạn bè thân hữu đến tham dự thánh lễ để hiệp thông cầu Bình An cùng gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Ls Lê Quốc Quân và cha Giuse Nguyễn Văn Phượng (cầm micro)

Xin trân trọng cảm ơn.

Thay mặt gia đình

NGUYỄN THỊ TRÂM