TẠI NHÀ THỜ DCCT HÀ NỘI

180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội

 

NGÀY THƯỜNG:

05g30: Thánh lễ 1

18g30: Thánh lễ 2

 

 

 

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

05g30: Thánh lễ I

9g00: Thánh lễ II (Lễ cầu cho các thai nhi)

12g00: Hành hương kính Đức Mẹ HCG và Thánh lễ

 

CHÚA NHẬT

CHIỀU THỨ BẢY:

19g00: Thánh lễ 1.

NGÀY CHÚA NHẬT:

05g30: Thánh lễ 2.

08g00: Thánh lễ 3.

10g00: Thánh lễ 4.

16g00: Thánh lễ 5 (dành cho thiếu nhi).

18g00: Thánh lễ 6.

20g00: Thánh lễ 7.

 

 

 

 

 

TẠI NHÀ THỜ DCCT HUẾ

142 Nguyễn Huệ, TP. Huế

 

 

 

NGÀY THƯỜNG:

5g15: Thánh lễ 1

17g30: Thánh lễ 2

 

 

 

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

14g30: Hành hương Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh lễ

 

 

 

CHÚA NHẬT

5g30: Thánh lễ 1

8g00: Thánh lễ 2

16g30: Thánh lễ 3

 

 

 

 

 

TẠI NHÀ THỜ DCCT SÀI GÒN

38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp. HCM.

 

 

 

NGÀY THƯỜNG

05g00: Thánh lễ 1

06g00: Thánh lễ 2

18g00: Thánh lễ 3

(Chiều thứ ba, trước giờ lễ có học hỏi về Truyền giáo)

 

 

 

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

06g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 1

14g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 2

16g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 3

 

 

 

CHÚA NHẬT

CHIỀU THỨ BẢY

18g30: Thánh lễ 1.

NGÀY CHÚA NHẬT

05g00: Thánh lễ 2.

06g30: Thánh lễ 3.

08g00: Thánh lễ 4.

10g00: Thánh lễ 5.

15g30: Thánh lễ 6.

17g00: Thánh lễ 7.

18g30: Thánh lễ 8.

20g00: Thánh lễ 9.