Tin nổi bật

Rome: Học viện Thần học Luân lý Thánh Anphong khai giảng năm học mới 
  • Cộng đoàn Xa Quê Hà Nội mừng Đại Lễ

    VRNs (19.10.2014) – Hà Nội – Do đặc thù của thời tiết miền Bắc Việt Nam nên Đại Lễ Di Dân khu vực này được tổ chức vào tuần cuối của tháng 10 hàng năm. Vì tháng 1, thời tiết khu vực này thường xuyên mưa dầm gió bấc rất lạnh nên các linh mục […]

    Xem thêm
  • Bảo chứng của đức tin

    VRNs (19.10.2014) – Sài Gòn – “Ông Abraham  đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa,vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng […]

    Xem thêm
Tin mới cập nhật
Page 3 of 1 25112345...102030...Last »
Cần Xem
Tin Việt Nam
Xem thêm
Tin Quốc Tế
Xem thêm
Tin Công Giáo Việt Nam
Xem thêm

GP. Kontum: Giáo xứ Châu Khê mừng bổn mạng

Tin Công Giáo Thế Giới
Xem thêm
Dòng Chúa Cứu Thế
Xem thêm

Haiti: Liên đới bằng hành động

Công giáo trẻ
Xem thêm

Hoán cải con người

Phóng sự
Xem thêm

Cưỡng chế, bắt người trái phép của công an Tân Bình, sáng 05.09

Bình luận
Xem thêm

Bình luận chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của ông Phạm Bình Minh

Blog Thành viên
Xem thêm

Lời mời

Bài giảng
Xem thêm

ĐTC: sự tốt lành của Chúa không ranh giới,  không phân biệt đối xử

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xem thêm

Đức Maria trong nhiệm cục Cứu độ