Tin nổi bật

Chúa Thánh Thần và Hội Thánh
 • Chia sẻ Lời Chúa – Thứ bảy tuần 8 TN

  Mc 11, 27 – 33 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông […]

  Xem thêm
 • Chia sẻ Lời Chúa – Thứ sáu tuần 8 TN

  Mc 11,11-26 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. […]

  Xem thêm
 • Chia sẻ Lời Chúa – Thứ năm tuần 8 TN

  Mc 10,46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó […]

  Xem thêm
 • Chia sẻ Lời Chúa – Thứ tư tuần 8 TN

  Mc 10,32-45 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình […]

  Xem thêm
Tin mới cập nhật
Page 3 of 1 42512345...102030...Last »
ducme.tv - Mới nhất
Dòng Chúa Cứu Thế
Xem thêm

Thư Cha Giám Tỉnh về một số việc trong Tỉnh Dòng

Tin Công Giáo
Xem thêm

Tin Công giáo thế giới – 28.4.2015

Sống đạo
Xem thêm

ĐTC: Phẩm giá con người là ưu tiên, thứ khác chỉ là phụ thuộc

Góc nhìn
Xem thêm

39 Năm mộng du hại nước

Phóng sự
Xem thêm
Chia sẻ Lời Chúa
Xem thêm

Chia sẻ Lời Chúa – Thứ hai tuần 8 TN B

Chuyên Đề
Xem thêm

Mạc khải và các tôn giáo (11)